Privacy en cookieverklaring

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. SnowPlanet garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Wie is Restaurant de Heuvel?

De website “Restaurant de Heuvel” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door SnowPlanet B.V. (hierna: SnowPlanet), statutair gevestigd te Velsen-Zuid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 10146214.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Voor het maken van een reservering in ons restaurant laat je eenmalig je naam, telefoonnummer en e-mail achter. Deze worden verwerkt in een reserveringsprogramma bij SnowPlanet.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Restaurantdeheuvel.nl verwerkt  jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om een restaurantreservering te maken.


Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Mag je als minderjarige een reservering maken?

Wanneer je nog geen zestien jaar oud bent, dien je, vóórdat je een reservering maakt, hiervoor toestemming te hebben van je ouders of voogd. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je tenminste zestien oud bent of toestemming van je ouders of voogd hebt.

Hoe kan je jouw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?

Je kan vragen een reservering en de bijbehorende persoonsgegevens te laten verwijderen. Je kan hiervoor een e-mail sturen naar info@restaurantdeheuvel.nl met het verzoek tot verwijdering.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven?

Zonder jouw toestemming zal SnowPlanet nooit jouw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. SnowPlanet.nl en webshop.snowplanet.nl kunnen alleen persoonsgegevens doorgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, of indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe zit het met marketing?

De persoonsgegevens die SnowPlanet in het kader van de dienstverlening verkrijgt, kunnen worden gebruikt om belangrijke informatie inzake openstelling of andere belemmeringen die de doorgang van de te leveren dienst beperken, te communiceren.

Kan de Privacy Statement worden gewijzigd?

Deze Privacy Statement kan in de toekomst worden gewijzigd. Indien de Privacy Statement is bijgewerkt zal je dat op deze pagina kunnen lezen. Het is dus verstandig deze pagina in de gaten te houden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door jou zijn verwijderd, wordt er een melding getoond waarin je wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

  • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
  • het optimaliseren van onze diensten;
  • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;

Toch nog vragen?

Heb je na het lezen van de Privacy Statement toch nog vragen over de verwerking van (jouw) persoonsgegevens Restaurantdeheuvel.nl , mail je vraag dan aan: info@restaurantdeheuvel.nl